KORONKA DO ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

Dla nawrócenia i uświęcenia dusz, jedynym narzędziem jest łaska Boża.

Tę łaskę otrzymuje się poprzez modlitwę.

Dlatego to modlitwa, którą Niepokalana sama na Cudownym Medaliku objawiła, ma pierwszorzędną wagę.

Św. Maksymilian Maria Kolbe

            Ta koronka składa się z medalika przedstawiającego świętego oraz z 15 paciorków. Celem tej koronki jest wyproszenie wstawiennictwa „męczennika miłości”, którego Papież Jan Paweł II ogłosił patronem trudnych czasów oraz prorokiem cywilizacji miłości.

            Sam święty Maksymilian powiedział, że ci, którzy są w niebie, uwolnieni od trosk i obowiązków ziemskich, mogą pracować obojgiem rąk dla szczególnych potrzeb tych, którzy wzywają ich o pomoc.

            Modlitwę zaczyna się Znakiem Krzyża Świętego, a następnie na pierwszym paciorku po Medaliku odmawia się Memorare: ta modlitwa przypomina synowską miłość i bezwarunkowe zaufanie, które święty Maksymilian miał do Niepokalanej.

            Na pozostałych 14 paciorkach – liczba paciorków nawiązuje do daty śmierci św. Maksymiliana – 14 sierpnia 1941 roku, odmawia się modlitwę z Cudownego Medalika. Święty Maksymilian zawsze zachęcał do odmawiania tej modlitwy o nawrócenie i uświęcenie każdego człowieka. Zachęcał aby nawrócenie zacząć od siebie samego.

            Koronkę kończy się wzywając wstawiennictwa Świętego Maksymiliana, pamiętając w szczególny sposób o osobie lub intencji w której chcemy się modlić.

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa Św. Bernarda – memorare (na paciorku za medalikiem):

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,

że nigdy nie słyszano,

abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka,

Twej pomocy wzywa, Ciebie, o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony

do Ciebie, o Panno nad pannami, i Matko,

biegnę,

do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik staję.

O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi,

ale je usłysz łaskawie i wysłuchaj.

Amen.

Modlitwa (14 razy):

O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

I za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,

a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Wezwanie po każdej modlitwie Cudownego Medalika:

Święty Maksymilianie, módl się za nami!

Modlitwa do św. Maksymiliana

Módlmy się:

Boże, który dałeś Kościołowi i światu św. Maksymiliana Marię Kolbego,

kapłana i męczennika, pałającego miłością do Dziewicy Niepokalanej,

całkowicie oddanego misji apostolskiej i heroicznej służbie bliźniemu,

za jego wstawiennictwem daj nam, ku chwale Twego imienia,

zaangażować się bez reszty dla dobra ludzkości,

abyśmy naśladowali życie i śmierć Chrystusa, Syna Twego. Amen.