Plakat Sodka na Maksa 02

Dochód uzyskany ze sprzedaży będzie przeznaczony na cele charytatywne w Parafii. Wszystkim pasjonatom pieczenia – dotychczasowym i nowym – z góry dziękujemy za ofiarność i chęć służenia swoim talentem i otwartym sercem w takiej właśnie formie.


Skład Zespołu Charytatywnego w naszej Parafii:

Anna Piekarska 
Aleksandra Ciaciura
Katarzyna Dubiel
Lucyna Majdak
Krystyna Kucharska
Lidia Kucharska
Anita Suchy 
Paula Widak 
Barbara Szpyra 
Danuta Domaradzka
Janina Matura
Barbara Korczyk
Jolanta Piotrowska


caritas